ล็อกอิน

Register

FACEBOOK Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register

Study Programs

Consult University เตรียมเปิดหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจ เข้าสู่อาชีพที่ปรึกษา โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการปูพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการเปิดหลักสูตรนี้อย่างเป็นทางการ ทำให้ในปัจจุบันผู้ที่เข้ามาสู่อาชีพที่ปรึกษา ขาดสถานที่และหลักสูตรสำหรับการศึกษาอย่างเป็นระบบ

แสดง 5 รายการ

Copyright © 2015 by ConsultUniversity