ล็อกอิน

Register

FACEBOOK Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register

ALL PROJECTS

Project คือ Dashboard ที่บอกวิธีการ และกระบวนการให้คำปรึกษาในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ในหนึ่งโปรแจค จะประกอบไปด้วย คอร์สเรียนหลาย ๆ คอร์สที่ประกอบขึ้นเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น โปรเจค การพัฒนาระบบงาน RDSMEs จะประกอบด้วยขั้นตอนการปฎิบัติงาน 5 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอน จะมีคอร์สอบรมเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเข้าใจกระกวนการและวิธีการในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ระบบจะรองรับ วิธีการทำงานในแต่ละประเภทของโครงการ ซึ่งสามารถปรับวิธีกรารที่เหมาะสมของแต่ละโครงการได้ที่ Dashboard ของแต่ละโครงการ
Copyright © 2015 by ConsultUniversity